Nawigacja

PROJEKTY

Projekty edukacyjne:

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY: 

ŚWIĘTO SZKOŁY POD HASŁEM „URODZINY MIASTA W NASZEJ GODCE – FESTIWAL TRADYCJI RYDUŁTOWSKICH”

 

Czesław Miłosz w swoim utworze „Szukanie ojczyzny” napisał, że: „Zakorzenienie jest zapewne stałą potrzebą natury ludzkiej. Może łączy się to z prawami ludzkiego organizmu, a ściślej z prawami rytmu. To, co znane i swojskie, pozwala utrzymać ten sam rytm wewnętrzny, o którym mało wiemy, co nie znaczy, że nie istnieje”.

Człowiek ze swojej natury potrzebuje korzeni, z których wyrasta. Zakorzenia się on  nie tylko w określonym czasie, lecz także w konkretnej przestrzeni. Nikt przecież nie przychodzi znikąd. Ileż to razy człowiek podaje w ciągu swojego życia wciąż na nowo, przy różnych okazjach czas i miejsce swojego urodzenia. Tym najbardziej naturalnym miejscem zakorzenienia każdego z nas jest nasza mała ojczyzna czy to rodzinnej wioski, gminy, czy też miasteczka lub dzielnicy w dużej aglomeracji miejskiej. To z tych małych ojczyzn, czy raczej ojcowizn  składa się wielka Ojczyzna – Polska, wspólnota kontynentalna czy wreszcie wspólnota globalna. To właśnie przez tę małą ojczyznę wchodzimy we wspólnoty większe, to ona stanowi dla człowieka niejako „start życiowy”.

Dlatego tak ważne jest kultywowanie tradycji swojego miejsca, w naszym przypadku miasta Rydułtowy.

27.10. 2017 w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się uroczystość ŚWIĘTA SZKOŁY POD HASŁEM „URODZINY MIASTA W NASZEJ GODCE – FESTIWAL TRADYCJI RYDUŁTOWSKICH”, będąca jednocześnie finałem projektu „25lat samorządności Rydułtów – festiwal nauki i twórczości w Jedynce”.

Celem głównym działań było budzenie szacunku i odpowiedzialności za miasto, region i kraj. Zwracano uwagę na potrzebę rozwijania tożsamości lokalnej i narodowej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

Uroczystość podzielona była na dwa etapy edukacyjne: klasy I-III i IV- VII.

Klasy młodsze wzięły udział w festiwalu twórczości, na którym zaprezentowały się w trzech kategoriach: taniec, piosenka lub recytacja.

Starsze klasy uczestniczyły w lekcjach poświęconych historii szkoły, miasta,  samorządności Rydułtów. Poznawały życie i twórczość patrona szkoły Karola Miarki. Doskonaliły znajomość hymnu szkolnego.

Wszyscy uczniowie zwiedzali następujące wystawy związane z realizowanym projektem:

- konkurs plastyczny „Węglem malowane – moje miasto i jego mieszkańcy”;

- szkolny konkurs na fraszkę o mieście „Rydułtowy na skrzydłach poezji”;

- miejski konkurs na lapbook o Rydułtowach;

- konkurs na kartkę kreatywną – kolorowankę czarno-białą wykonaną techniką grafiki komputerowej;

- miejski konkurs fotograficzny o zabytkach lub ciekawych miejscach w Rydułtowach;

- szkolny konkurs na pocztówkę z Rydułtów dkla klas IV-VII;

- byndalowanie na kołach.

Klasa przedszkolna zaprezentowała wystawę prac plastycznych  na temat „Szkoła”, „Słońce”, „parki w Rydułtowach”, „Kwiaty”.

Następnie odbył się wspólny happening dla wszystkich klas, na którym uczniowie śpiewali śląskie piosenki. Nastąpiło rozdanie nagród i wręczenie dyplomów z przeprowadzonych szkolnych i miejskich konkursów. Uczniowie mogli skosztować tradycyjnych śląskich smakołyków.

Starsze klasy (IV-VII) wzięły udział w turnieju na śląskie słowa „Czy znom śląsko godka”                i sprawdziły swoją wiedzę w znajomości gwary.

W świetlicy szkolnej odbyło się czytanie w gwarze śląskiej Znani rydułtowicy „Czytają po naszemu”. Swoja obecnością zaszczycili nas  pani burmistrz Kornelia Newy, wiceburmistrz Marcin Połomski, pisarz regionalny Jerzy Buczyński i pani Barbara Laszczyńska dyrektor Miejskiej Biblioteki.

Ze względu na niesprzyjającą pogodę zaplanowany na ten dzień Bieg Ekologiczny został przeniesiony na inny termin.

Nie zabrakło tez śląskich pyszności. Zorganizowano kawiarenkę, która oferowała gebeki, szkloki i inne tortensztiki.

Myślę, że warto wspomnieć słowa papieża Jana Pawła II, który podczas jednej ze swoich wizyty w ojczyźnie skierował następujące słowa do Ślązaków:

„Pragnę was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję młodemu pokoleniu.”

I taki właśnie cel przyświecał uroczystości,  która odbyła się w naszej szkole 27 października 2017r.

Powrót

 --------------------------------------------------------------------------------------

W kraju tegoroczne hasło święta brzmi: “Wysokiej jakości edukacja, język(i) nauczania a efekty edukacyjne”

W naszej szkole

„ Po polsku ……zakręceni w ojczystym języku!”

21.02. – 21.03. 2017

MIESIĄC JĘZYKA OJCZYSTEGO

W JEDYNCE

21.02. 2017 

Cele:

·         Propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny,

·         kształtowanie świadomości językowej uczniów jako wartościowego, wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji,

·         promowanie czytelnictwa literatury polskiej,

·         rozwijanie sprawności uważnego słuchania i czytania, kształtowanie umiejętności, rozumienia czytanego tekstu i wykorzystywania zdobytej wiedzy,

·         poszerzanie wiedzy o języku polskim.

·         dbałość o poprawność wypowiedzi,

·         uczenie się poprzez działanie, doświadczanie, aktywne uczestnictwo,

·         kształcenie właściwych zachowań społecznych.

Lp

Zadania

Termin

 

1.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

      21     luty

A. Skrzyszowska

B. Pawłowicz

2.

Szkolny Konkurs Ortograficzny IV-VI – eliminacje do powiatowego

17-21 luty

B. Pawłowicz, W. Bąk

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny II-III – eliminacje do powiatowego

20 marzec

D. Sankala, M. Piela

3.

Szkolny Konkurs Recytatorski I-III- eliminacje do miejskiego

20 marzec

D. Macionczyk

T. Ochojska

4.

Omnibus Humanistyczny IV-VI

10 marzec

B. Pawłowicz, B. Grabiec

5.

Potyczki językowe w bibliotece

Cały miesiąc

W. Bąk, J. Sulska

6.

Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje do powiatowego

20.03

A. Skrzyszowska

E. Morawiec

7.

Rodzinne czytanie ulubionych książek

marzec

A.    Skrzyszowska

7.

„ Językowa Jedynka” – numer specjalny szkolnej gazetki

marzec

W. Bąk, J. Sulska

9.

Uroczysta Gala Mistrzów

 

I.       Lemiesz

I Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Projekt edukacyjny dla  wszystkich  uczniów klas I-VI i oddziału przedszkolnego SP nr 1 im. Karola Miarki

1.       Szkolna audycja na temat: znaczenia i genezy Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – klasa IV d

2.       Czytamy polskie arcydzieła m.in.: wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima  młodszym kolegom –  z wizytą w przedszkolu o godz. 9.00 uczniowie z  klasy V b

3.       Ogólnoszkolne dyktando na wesoło dla wszystkich uczniów  – o tytuł „ Mistrza Ortografii” klas na każdym poziomie 1,2,3,4,5,6 / wszyscy nauczyciele uczący na lekcji 3 oraz klasy na 5 lekcji: Ia, IIa, IIb,IId, IIe, IIIc, IIId, IIIf.

4.       Zabawa w kalambury (odgadywanie z podziałem na grupy treści ukrytej na rysunkach przedstawiających tytuły powieści, bohaterów literackich, związki frazeologiczne) - na holu na dużych przerwach adresowane do wszystkich grup wiekowych – organizuje Rada Uczniowska na holu.

5.       Zapisywanie ulubionych polskich słów na przygotowanych makietach.

6.       Zabawa ruchowa na hali sportowej na lekcji 4– ułożenie dużego napisu „ JĘZYK POLSKI” .

7.       Wywiady z najmłodszymi uczniami: Co to jest język?

8.       Jak brzmi nasz język w innych językach ?- materiał filmowy

9.       Ja i mój charakter…pisma – wystawa zeszytów przedmiotowych z wszystkich przedmiotów.

10.    Każda klasa ma swój stolik – przygotowuje wychowawca na holu dnia 20 lutego.

Życzymy cały dzień Wszystkim przyjemnej zabawy „ Po polsku…”.

Autor projektu

Aldona Skrzyszowska

 

Projekty edukacyjne realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016

Projekt z okazji Dnia Ziemi 

ZIEMIA DLA NAS MY DLA ZIEMI - TYDZIEŃ ZIEMI W JEDYNCE

 

ZIEMIA DLA NAS , MY DLA ZIEMI- TYDZIEŃ ZIEMI W JEDYNCE

W okresie od 18.04 -22.04. 2016  w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach  wszyscy uczniowie i nauczyciele realizowali projekt edukacyjny  „Ziemia dla nas, my dla Ziemi – tydzień Ziemi w Jedynce” .

Głównym założeniem tego projektu była korelacja międzyprzedmiotowa prowadząca do zwiększenia umiejętności przyrodniczych uczniów naszej szkoły. Poprzez wzajemną współpracę nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Zintegrowaliśmy się wokół wspólnego problemu, który powinien być wszystkim bliski. Uczestnicy projektu uświadomili sobie, że są cząstką przyrody i życie każdego człowieka jest od niej uzależnione.

Projekt miał charakter interdyscyplinarny – był realizowany na wszystkich przedmiotach, we wszystkich klasach. Lekcje nauczania zintegrowanego, wszystkie zajęcia przedmiotowe II etapu edukacyjnego połączone z działalnością pozalekcyjną, pracą psychologa, logopedy i biblioteki miały na celu pobudzenie w dzieciach odpowiedzialności za stan środowiska. Taka zespołowa praca doprowadziła do większego zrozumienia praw rządzących w przyrodzie, tak aby umiejętnie wykorzystać je w życiu  codziennym.

Podejmowaliśmy różne działania:

·         KLASY PIERWSZE: wykonały plakat  „Idzie wiosna”.

·         KLASY DRUGIE: wykonały kalendarze pogody „Wiosenna pogoda”  według własnych  obserwacji .

·         KLASY TRZECIE: zrobiły makietę dowolnie wybranego parku narodowego.

·         KLASY CZWARTE:  przygotowały lapbooki przedstawiające różne środowiska życia.

·         KLASY PIĄTE: przygotowały zabawki z surowców wtórnych.

KLASY SZÓSTE:  przedstawiły pokaz śmieciomody.

Rozwijano  postawy ekologiczne na poszczególnych przedmiotach.  Na przykład: na matematyce tworzono  i odczytywano  wykresy i diagramy o tematyce ekologicznej. Na języku polskim pisano „Listy do Ziemi”. W ramach przyrody odbyły się  lekcje o tematyce ekologicznej połączone z lekcjami w ternie. Na Języku angielskim poznawano słówka związanych z tematyką przyrodniczo- ekologiczną. Na zajęciach komputerowych: wykonano prace graficzne, komiksy, prezentacje. Na technice uczono segregacji śmieci i symboli „Eko” . Podczas lekcji muzyki  uczono ekopiosenki . W ramach plastyki wykonano prace o tematyce ekologicznej a na lekcjachwychowania fizycznego był czas na „Eko- zabawy”. Wiele w/w zajęć miało charakter konkursowy.

W ciągu tego tygodnia zrealizowano wiele zadań towarzyszących, min.:

·         odbył się konkurs na najciekawsze hasło ekologiczne,

·          klasy 4 wyjechały na wycieczkę do Ostrawy do „Świata Techniki”,

·          klasy 5 poszły na wycieczkę do oczyszczalni ścieków,

·         zbierano zużyte telefony komórkowe,

·         zorganizowano dla uczniów Giełdę Hobbystów,

·         odbył się Szkolny Turniej Ekologiczny dla klas 5

·         uczniowie klas 6 wzięli udział w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo- Ekologicznym

·          wydano okolicznościowy numer Gazetki Szkolnej „Jedynka”,

·          odbywały się liczne wystawy i prezentacje prac uczniowskich,

·         przez cały tydzień były realizowane audycje przez radiolę na tematy ekologiczne

 

 Cały projekt zakończyła Giełda Hobbystów i pokaz śmieciomody.

Wszystkie działania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem .

Prace uczniów:

PREZENTACJE UCZNIÓW

Dzien_Ziemi_Brzonkalik_6a.pptx

Dzien_Ziemi_Smolen_6a.pptx

Dzien_Ziemi_Manka_6a.pptx

Swiatowy_Dzien_Ziemi_Chrzanowski_6a.pptx

Zwierzeta_zagrozone_Klimek_6a.pptx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powrót

II edycja Święto Szkoły 

10 listopada 2015 roku   - ŚWIĘTO SZKOŁY

„ Czy patron  Karol Miarka wychowuje i zobowiązuje” ?

Wehikuł czasu – wartości patrona szkoły współcześnie

 

 

REALIZOWANE METODĄ PROJEKTU

 

 Cele projektu:

-  wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty szkolnej,
-   ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej,
-  rozwijanie wiedzy o historii szkoły,
-  kształcenie postawy szacunku wobec tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie,

-  umiejętność pracy w grupach, planowania, rozwiązywania zadań,

- odpowiedzialność za swoją pracę i umiejętność wywiązywania się z powierzonych zadań,

- wykorzystanie w pracy wiedzy szkolnej i prezentacja własnych talentów,

- integracja uczniów z różnych klas poprzez wspólną pracę nad projektem,

- współpraca szkoły z rodzicami i społecznością lokalną,

- propagowanie właściwych wzorców,

- prezentacja efektów swojej pracy (przedstawienie, podsumowanie akcji ),

- prezentacja multimedialna, zdjęcia, artykuł, notatka na stronie szkoły i miasta),

- samoocena po prezentacji efektów swojej pracy.

 

Problemami, którymi postanowiliśmy się zająć, były próby odpowiedzi na pytania:

- Jak przenieść ponadczasowe wartości patrona szkoły Karola Miarki w świat współczesnej młodzieży?

- Jak zintegrować społeczność szkolną i lokalną?

- Jak w dzisiejszym świecie być patriotą.

Termin prezentacji: 9- 10 XI 2015


Sposób realizacji: praca zespołów klasowych klas I-III oraz  IV – VI  


Osoby zaangażowane w realizację projektu: wszyscy nauczyciele, uczniowie


Osoby odpowiedzialne za przygotowanie zespołów klasowych: wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu, nauczyciele świetlicy, biblioteki, pedagog szkolny, psycholog szkolny oraz osoby wspomagające


Osoby wspierające realizację projektu:
Rodzice
Dyrekcja placówki


Etapy realizacji:


1. Przydzielenie zadań zespołom klasowym.

 

2. Wybranie zespołów do Turnieju Sportowego.


3. Zbieranie materiałów do poszczególnych części zmagań konkursowych.


4. Przygotowanie części artystycznej – spektakl „ Moja Ojczyzna ”.


5. Przygotowanie zadań konkursowych oraz turniejowych.

 

6. Opanowanie pamięciowe tekstu roli, ćwiczenie dykcji, obycie ze sceną.

7. Udział w próbach zespołów teatralnych.

8. Przygotowanie strojów  odpowiednich dla danej kreacji aktorskiej.

9. Przygotowanie rajdu rowerowego klas sportowych.

10. Opracowanie scenografii do przestawienia.     

11. Opracowanie oprawy muzycznej na przedstawienie.

12. Nauka hymnu szkolnego.

13. Pisanie listów do patrona w języku angielskim.

14. Układanie  zadań z treścią o tematyce związanej z historią naszej szkoły oraz życiem i działalnością Karola Miarki.

15. Wykonanie prac o charakterze plastycznym „ Mój szkoła”,  kolorowanek „Portret Karola Miarki”, kolorowanek „Kościół w Pielgrzymowicach”, kolorowanek „Portret Karola Miarki” oraz  rebusów dotyczące jego działalności.

16. Opracowanie  zakładki do książki, ramy do portretu Karola Miarki lub obrazu szkoły, widokówki.

17. Zrobienie  lapbooków – kolorowych książeczek kl I-III.

18.  Wykonanie mapy miejsc związanych z życiem K. Miarki.

19. Zredagowanie jubileuszowego numeru gazetki szkolnej „ Jedynka”.

20. Ukazanie efektów pracy poszczególnych zespołów.

 

21. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

 

 

Formy prezentacji projektu :

Wystawa  map, lapbooków,  prac plastycznych, relacja fotoreportaż z rajdu rowerowego: Śladami Karola Miarki,  słowników, prac plastycznych, przedstawienie teatralne, turniej sportowy, konkurs, rajd , publikacje na stronie internetowej najciekawszych listów w jezyku angielskim, zbirów zadan matematycznych, prezentacja multimedialna

Harmonogram prac:

Dnia 24 IX 2015


Rozdanie zadań do wykonania poszczególnym klasom (załącznik 1).

Realizacja zadań: do 9. 10. 2015r.

Konsultacje: terminy wyznaczone na zajęciach pozalekcyjnych KN zaangażowanych w projekt nauczycieli.

 

DZIAŁANIA , KTÓRE NALEŻY ZREALIZOWAĆ w terminie  od 15. 10. do 10 11. 2015r.

Część I

·      Przypomnienie we wszystkich klasach  historii szkoły,

( wykorzystać bogaty szkolny księgozbiór, książka wydana z okazji stulecia, filmy archiwalne w szkolnej bibliotece itd.)./ WYSTAWY, KONKURSY/

·      Życie i twórczość patrona szkoły Karola Miarki./WYSTAWY, QUIZ/

·      W młodszych klasach nauka szkolnego hymnu, symbole, misja.

·      W starszych klasach przypomnienie słów i melodii hymnu szkolnego.

Podsumowanie i rezultaty z części pierwszej: w klasopracowniach gazetka aktualna o szkole lub patronie, notatka w zeszycie w kl. I-III, odśpiewanie hymnu szkoły na akademii, fotoreportaż z rajdu rowerowego.

Rajd rowerowy klas sportowych: dn. 2.11 2015r.

 

PRZEBIEG OBCHODÓW ŚWIĘTA SZKOŁY

Część II

9.11. 2015 r.- III lekcja sala numer 13

Wielki Konkurs Wiedzy o Szkole i Patronie

Udział: zespoły dwuosobowe z każdej klasy od IV do VI.

Odpowiedzialny: p. D. Mrula

9.11. 2015 r.- IV lekcja hala sportowa

Akademia z okazji Świeta Szkoły i  Święta Niepodległości- prezentacja wypracowanych umiejętności zespołów recytatorów, scenografów oraz zespołu muzycznego

 

Odpowiedzialni: pp. B. Pawłowicz, B. Grabiec, J. Solich

Widownia- schodzą uczniowie z wychowawcami do wyznaczonych sektorów

Podsumowanie, ocenianie i rezultaty z drugiej części: zdjęcia, nagrody, dyplomy

Korzystanie z księgozbioru szkolnej biblioteki, strony internetowej szkoły, zasobów Internetu itd.

Przygotowanie pomieszczeń, w których odbywać się będą poszczególne prezentacje, akademia, konkurs.

 

Część III

10.11. 2015 r.

Wszelkie ewentualne zmiany w planie w zeszycie zastępstw.

Od godziny 8.00 prezentacja wszystkich zadań praktycznych, prac plastycznych, listów w języku angielskim,  makiet, map, lapbooków,  numeru gazety „Jedynki” ,  zbiorów zadań z matematyki, makiety „ Rajd klas sportowych śladami Karola Miarki”, słowników gwary szkolnej, opisów szkoły,  itd. -  wszystkich zaangażowanych w projekt zespołów

Miejsce: hol na I piętrze, korytarze przed halą sportową

Makieta: Rajd rowerowy klas sportowych „ Śladami Karola Miarki”

- pp. K. Gruszkowska, D. Skupień, J. Ogrocka

Przygotowanie pomieszczeń, w których odbywać się będą poszczególne prezentacje, Turniej.

Odpowiedzialni: pp. I. Nowak, J. Ogrocka, p. K. Gruszkowska, D. Badura, D. Skupień,

R. Kałuża

Opieka nad gośćmi, poczęstunek: pp. I. Groborz, E. Morawiec

VIII  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ CHŁOPCÓW

od godz. 10.00 do godz. 13.30

Odpowiedzialni: p. D. Badura, p. D. Mrula

Kibicowanie: obowiązkowo klasy sportowe z p. D. Skupniem 6 d  5 c, 4c – p. J. Mazurek l.4 p. U. Połednik l. 5 oraz  chętni nauczyciele wraz z klasami.

Lekcja IV

Konkurs Wiedzy o Szkole i Patronie: klasy II-III –  na sali gimnastycznej

Odpowiedzialni: pp. M. Dembowy, K. Szulc

Na wszystkich lekcjach w tym dniu realizujemy podstawę programową, zalecane sposoby i warunki w oparciu o tematykę Święta Szkoły.

Podsumowanie, ocenianie i rezultaty z części trzeciej: zdjęcia, nagrody, dyplomy, puchary.

 

Przydział dodatkowy:

Ø  Wszyscy opiekunowie sal lekcyjnych przygotują okolicznościowe wystawy lub gazetki w klasach.

Ø  Ocena klas, prac: opiekun Radu Uczniowskiej p. K. Gruszkowska i członkowie Rady Uczniowskiej

Ø  Poczet dn. 9.11./ Warta honorowa dn. 10 11.15r.  – p. K. Gruszkowska

Ø  Zdjęcia – p. K. Gruszkowska

Ø  Fotoreportaż ze Święta- p. K. Gruszkowska

Ø  Prezentacja multimedialna: p. J. Mazurek

Ø  Opracowanie ankiety i podsumowanie- A. Skrzyszowska

Ø  Notatka prasowa ze Święta- p. A. Skrzyszowska

Ewaluacja projektu: 16 XI

Podsumowanie projektu: konferencja podsumowująca I półrocze

-------------------------------------

Powrót

Projekty edukacyjne realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016

 

I PROJEKT EDUKACYJNY OD 1.10. 2013 DO 14.11.2013 

12 listopada 2013r.  - ŚWIĘTO SZKOŁY

„Moja szkoła w regionie, w państwie, w Europie”

 

 

II PROJEKT EDUKACYJNY OD 25.11. 2013 DO 18. 12. 2013

Boże Narodzenie - w kręgu tradycji i zwyczajów "

 

COMENIUS

Powrót

Jak do nas dojechać