Nawigacja

Dla rodziców

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

rok szk. 2018/2019  

  

DATA

TEMATYKA SPOTKANIA

13.09.18

Spotkanie organizacyjne.

21.09.18

Festyn Rodzinny.

25.10.18

Indywidualne konsultacje dla rodziców

22.11.18

Spotkanie informacyjne.

-Informacja o efektach dydaktyczno-wychowawczych.

Wykład dla rodziców w ramach programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

 19- 21.12.18

Indywidualne konsultacje dla rodziców.

Powiadomienie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz naganną oceną z zachowania.

 

Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach.

7.02.19

Wywiadówka za pierwszy semestr.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII – przekazanie informacji o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

7.03.19

Dzień otwarty dla rodziców i dzieci - przyszłorocznych uczniów klas I.

28.03.19

Spotkanie z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami  (hala sportowa).

Wykład dla rodziców.

Spotkania w klasach/konsultacje indywidualne.

25.04.19

Indywidualne konsultacje dla rodziców.

 9-13.05.19

Indywidualne konsultacje dla rodziców.

 Informacje o prognozowanej rocznej ocenie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania.

Powiadomienie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz naganną oceną z zachowania.

27 – 30.05.19

Tydzień Otwartej Szkoły - obchody Dnia Matki i Dnia Ojca

- Klasowe spotkania wychowawcy, rodziców oraz uczniów-popisy dydaktyczne i artystyczne uczniów.

-Informacja o efektach dydaktyczno-wychowawczych.

-Informacja o szkolnych sukcesach.

3-4. 06.19

Wiosenne Spotkania Teatralne.

21.06.2019

Spotkanie z rodzicami uczniów wyróżniających się w nauce oraz z rodzicami zasłużonymi dla rozwoju szkoły.

 

W związku z organizacją pracy szkoły termin może ulec zmianie. Rodzice zostaną o tym fakcie powiadomieni.

 

 

 

 

Jak do nas dojechać