Nawigacja

Program Erasmus+ / Comenius

Projekty międzynarodowe:

1. Erasmus+ 2016-2018

2. Erasmus - sprawozdanie z wyjazdu do Hiszpanii + filmik

3. Erasmus  - sprawozdanie z wyjazdu na Maltę + filmik

4. Erasmus - sprawozdanie z wyjazdu do Irlandii + filmik

5.Wizyta nauczycielek z Irlandii

6. Promocja

7. Lekcja otwarta

8. „Job shadowing” w Hiszpanii

9. Dzielenie sie wiedzą

Filmik z wyjazdu do Hiszpanii

 

Filmik z wyjazdu do Irlandii

 

Filmik z wyjazdu na Maltę

 

We współczesnym świecie jednym z warunków skutecznej pracy nauczyciela jest ustawiczne poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji.

Z dniem 1 czerwca 2016 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna. Nasz projektDobra komunikacja - lepsza edukacja!”, czyli doskonalenie zawodowe kadry kluczem rozwoju naszej szkoły,  pozytywnie przeszedł bardzo rygorystyczną ocenę ekspertów i został zatwierdzony do realizacji w przeciągu najbliższych 24 miesięcy. Warto podkreślić, że w całej Polsce złożonych zostało 695 wniosków, z czego zaakceptowanych zostało 152 (w samym województwie śląskim złożono 140 wniosków, z czego do realizacji zatwierdzono zaledwie 29).   Główne założenia inicjatywy to doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, poznanie nowych metod nauczania w klasach I-VI oraz zapoznanie się z modelami zarządzania placówkami oświatowymi.

        Pozyskane środki w całości są finansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + i przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli naszej szkoły. Projekt przewiduje szkolenia metodyczne:  6 nauczycieli przedmiotów: matematyki, języka polskiego, j. angielskiego, przyrody, będzie doskonalić swoje  umiejętności na 2-tygodniowym kursie metodyczno- językowym w Irlandii,  natomiast 3 nauczycieli j. angielskiego weźmie udział w tygodniowym szkoleniu na Malcie. Ponadto, jesteśmy  jedną z 29 szkół w Polsce, która będzie poznawać pracę innych nauczycieli w szkole za granicą w ramach tzw. „job shadowing” (w ramach tej mobilności 2 nauczycieli wyjedzie na tygodniowy staż do szkoły z Hiszpanii). Co wyróżnia nasz projekt to także fakt, że 2 nauczycieli naszej szkoły zdecydowało się na tygodniowy wyjazd do pracy w szkole za granicą (Hiszpania), w ramach tzw. „teaching assignment”, w czasie którego będziemy prezentować naszą szkołę, miasto, kraj i umiejętności pedagogiczne. W całej Polsce na podjęcie takiego wyzwania zdecydowało się zaledwie 5 nauczycieli. Podczas tego wyjazdu uczniowie z hiszpańskiej szkoły w Albacete poznają polskie tradycje, obyczaje kulturę i język (P. Aldona Skrzyszowska) oraz będą mieli lekcje j. angielskiego prowadzone przez naszą anglistkę (P. Ewelina Domarecka-Wilk).

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości pracy naszej szkoły, głównie

z zakresu nauczania języka angielskiego, kluczowych umiejętności: czytania ze zrozumieniem, zachęcania uczniów do czytania, podnoszenie efektywności nauki matematyki oraz przyrody. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, poznanie nowych metod nauczania oraz zapoznanie się z modelami zarządzania placówkami oświatowymi. Wiedza, doświadczenie i nowe, innowacyjne metody pracy z uczniami z całą pewnością przyniosą wymierne korzyści zarówno dla szkoły, nauczycieli jak i samych uczniów.

      Udział w projekcie jest  to doskonały dowód na to, że nasi nauczyciele nie boją się wyzwań, zdają sobie sprawę, że warunkiem skutecznej pracy w szkole jest ustawiczne poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń między szkołami, przy równoczesnym promowaniu polskiej kultury, tradycji i  języka, obserwowanie dobrych praktyk,  żeby jak najlepiej uczyć i wychowywać uczniów naszej szkoły we współczesnym świecie.

 

Koordynatorem merytorycznym jest p. Ewelina Domarecka – Wilk

Koordynatorem projektu jest p. Aldona Skrzyszowska

idź na początek

----------------------------------------

 

Erasmus - sprawozdanie z wyjazdu do Hiszpanii

Innowacyjne formy pracy w hiszpańskiej szkole

„Teaching assignment” w Albacete…

 W pierwszym tygodniu maja dwie nauczycielki z SP nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach, czyli: Aldona Skrzyszowska i Ewelina Domarecka – Wilk, wyjechały na pierwszą formę mobilności w ramach realizowanego przez szkołę projektu Erasmus KA1 i miały okazję podjąć się trudnego, ale jednocześnie bardzo  satysfakcjonującego przedsięwzięcia jakim jest „teaching assignment” w szkole podstawowej Cristobal Colon w Albacete w Hiszpanii.

„Teaching assignment” stanowi część realizowanego przez naszą szkołę projektu Erasmus+ KA1  (Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej) „Dobra komunikacja, lepsza edukacja” i polega na pracy w zagranicznej szkole oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla uczniów ze szkoły partnerskiej. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać jak dużym wyzwaniem jest praca w środowisku międzynarodowym, gdzie nie tylko język, ale również warunki, kultura, zwyczaje i światopogląd są zupełnie inne. Tylko 5 nauczycieli w całej Polsce podjęło się tego zadania, co tym bardziej stanowi dla nas źródło satysfakcji i zawodowego spełnienia.

Nasza przyjaźń (bo teraz już możemy tę znajomość nazwać przyjaźnią) z hiszpańskimi nauczycielami i uczniami z Albacete rozpoczęła się w ubiegłym roku, kiedy wspólnie rozpoczęliśmy pracę nad projektem eTwinning „Magia europejskich baśni i legend”. Projekt był dla obu szkół bardzo twórczy. Wspólnie czytaliśmy legendy, rozwijaliśmy umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, a co najważniejsze doskonaliliśmy nasze kompetencje językowe (nasi uczniowie do tej pory prowadzą tradycyjną korespondencję pocztową z rówieśnikami z Albacete!). Jako, że hiszpańska szkoła nie ma żadnego doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych postanowiliśmy wyjść z inicjatywą i podzielić się naszymi doświadczeniami i wiedzą, stąd kolejny projekt (Erasmus+) i nasz wyjazd do Hiszpanii.

Partnerska szkoła choć pod względem ilości uczniów i nauczycieli podobna jest do naszej (uczy się w niej ok. 600 uczniów i pracuje 47 nauczycieli), to jednak w wielu kwestiach bardzo się od naszej różni. W szkole Cristobal Colon codziennie prowadziłyśmy lekcje od 9 do 14, bo taki mają system, nie ma przerw międzylekcyjnych, prócz jednej półgodzinnej przerwy na tzw. lunch. Nie ma na terenie szkoły  żadnych zajęć pozalekcyjnych czy kółek zainteresowań. Należy podkreślić, że tamtejsze dzieciaki są bardzo zdyscyplinowane i kulturalne. Podczas prowadzonych przez nas zajęć dzieci przyjęły nas bardzo ciepło: witały polskimi flagami, z Mazurkiem Dąbrowskiego w tle… Wzruszeń nam nie brakowało tym bardziej, że nasza wizyta obejmowała tak ważną dla nas datę jaką jest 3 maja Święto Konstytucji, o czym nasi hiszpańscy przyjaciele również pamiętali…

Podczas tygodniowego (bardzo pracowitego!) pobytu udało nam się zrealizować wszystkie założone cele jakimi są:

- zapoznanie z polską kulturą, językiem, muzyką oraz sztuką podczas zajęć dla dzieci,

-promocja naszej szkoły i miasta Rydułtowy (prezentacje multimedialne),

-podzielenie się wcześniejszymi doświadczeniami w realizacji projektów, 

-podzielenie się dobrymi praktykami,  metodami pracy,

- motywowanie uczniów do czytania,

-przeprowadzenie lekcji języka angielskiego w klasach od 0-6 (metodami aktywnymi takimi jak gry, zabawy i piosenki),

-podzielenie się z nauczycielami aktywnymi metodami wprowadzania elementów języka angielskiego  na lekcjach muzyki i plastyki,

- przeprowadzenie lekcji otwartych dla dzieci z dramy w oparciu o polską literaturę (Legenda o smoku Wawelskim),

- omówienie zdobytych przez naszą szkołę  doświadczeń z europejskimi szkołami, zaprezentowanie produktów końcowych po projektach Socrates/ Comenius (prezentacje, książka, strona www itp.),

-zaprezentowanie polskiego systemu edukacji na konferencji dla nauczycieli.

Mamy nadzieję, że nasza praca stanie się dla naszych hiszpańskich partnerów motywacją do pisania własnych projektów międzynarodowych i podejmowania wyzwań oraz Polska Rydułtowy i nasza szkoła staną się dla nich pierwszą zagraniczną wizytą.

Dla nas wyjazd i praca za granicą był niezapomnianym doświadczeniem pedagogicznym,  oprócz faktu jak ważna jest współpraca między nauczycielami europejskich szkół, doskonalenie przez całe życie warsztatu zawodowego, dzielenie się wiedzą, nabycia nowych umiejętności, był także wspaniałą okazją do nawiązania nowych kontaktów dla naszej szkolnej społeczności oraz dzielenia się doświadczeniami. Praca w hiszpańskiej szkole jest  wspaniałą okazją na spojrzenie na własną pracę w edukacji  z innej perspektywy, szczególnie na progu nowej reformy. Z Hiszpanii wyjeżdżałyśmy pełne inspiracji i motywacji do dalszej pracy w SP nr 1 w Rydułtowach.

  

Ewelina Domarecka-Wilk

Aldona Skrzyszowska

Więcej zdjęć w galerii https://rydultowysp1.edupage.org/album/?#gallery/181

idź na początek

Dla zaineresowanych:

 

Albacete – serce Hiszpanii, miejscowość położona w La Mancha, kraju Don Kichota , gdzie nie często można zobaczyć turystów. Zajęcia prowadziłyśmy od godziny  9 rano do 2 po południu,  we wszystkich oddziałach: od klasy przedszkolnej do klasy 6. Na dużych przerwach: „ Prezentacja o Polsce” dla nauczycieli oraz zaprezentowanie dotychczasowych projektów zrealizowanych przez polską szkołę – dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami. Zmotywowanie hiszpańskich kolegów, którzy nigdy nie aplikowali nie uczestniczyli w żadnym projekcie. Lekcje podzieliłyśmy w bloki , były zróżnicowane tematycznie  i dostosowane do wieku, prowadzone metodami aktywnymi, gry i zabawy w języku angielskim, polskim a także hiszpańskim. Promocja Unii Europejskiej, kraju, miasta i regionu.

Lekcje odbywały się w blokach:

I Wprowadzenie do pracy, zapoznanie czyli autorskie  prezentacje dla uczniów o polskiej szkole, mieście, kraju w każdej klasie.

II 2 godzinne zajęcia interdyscyplinarne: literacko – plastyczne

„ Poznanie polskiej legendy o smoku wawelskim” -  czytanie legendy w języku polskim, hiszpańskim i angielskim, wykonanie smoków.

 „Poznanie polskich symboli narodowych” – wykonywanie polskich orłów oraz wypełnianie kart pracy

 „ Polska kultura , tradycje” – wykonywanie polskich bocianów oraz wypełnianie kart pracy

„ Taniec i śpiew zbliżają, integrują  i włączają we wspólną europejską kulturę” – nauka popularnej piosenki w języku polskim i angielskim z elementem tańca i ruchu

Lekcje języka angielskiego w klasach  przedszkolnych i  I – III – „ Jak dobrze uczyć języka angielskiego metodami aktywnymi”

idź na początek

 

„Maltańska przygoda…”

W dniach 31 lipca do 4 sierpnia 2017r. nasze anglistki (panie: Michaela Koszorz, Justyna Galdia i Ewelina Domarecka-Wilk) uczestniczyły w kursie metodycznym dla nauczycieli zorganizowanym przez „ETI. Malta” w St Julian’s na Malcie. Udział w szkoleniu możliwy był dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu Erasmus+ KA1  (Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej) „Dobra komunikacja, lepsza edukacja”.

Ta jakże urokliwa wyspa nie jest obca również naszym uczniom, gdyż w ramach przygotowań do wyjazdu na Maltę 24 kwietnia zorganizowany został w naszej szkole „DZIEŃ MALTAŃSKI”, podczas którego poznaliśmy najciekawsze atrakcje turystyczne wyspy, jej historię oraz symbole narodowe.

Samo szkolenie, w którym oprócz nauczycieli z Polski uczestniczyli również nauczyciele z Hiszpanii, Włoch, Słowenii i Bułgarii,  zorganizowane zostało bardzo profesjonalnie. Zajęcia rozpoczynały się codziennie o 8.45 a kończyły o 14.15. Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia:

·       Profil ucznia szkoły podstawowej: charakterystyka, cechy zachowania i potrzeby

·       Pozwól im mówić! Zachęcanie uczniów do mówienia w j. angielskim.

·       Sposoby uczenia się i rodzaje inteligencji ucznia szkoły podstawowej

·       Praca zespołowa/ praca w grupie

·       Dyktanda poprawiające umiejętności komunikacyjne

·       Piosenki i muzyka oraz ich potencjał w nauce języka

·       Klocki Cuisenaire'a a nauka języka obcego

·       Nauka języka metodą projektu

·       Opowiedz mi historię! Wykorzystanie historyjek na lekcji

·       Siła video: You Tube, filmy a nauka języka

·       Zabawa z grami gramatycznymi włącznie z metodą TPR czyli ”Zrób to, Pokaż to i Nazwij to”

·       Wykorzystanie Internetu do pracy z uczniami szkoły podstawowej

·       Rozwój umiejętności językowych: język angielski potoczny a idiomatyczny

Wszystkie powyższe zagadnienia przedstawione zostały w bardzo ciekawej formie z elementami gier i zabaw do praktycznego wykorzystania w pracy z uczniami. Nasi nauczyciele odświeżyli swoje dotychczasowe metody nauczania i zdecydowanie wzbogacili swój warsztat pracy. Zgodnie z założeniami projektu udział w szkoleniu ma przyczynić się do poprawy efektów nauczania języka angielskiego i rozbudzić u uczniów naturalną motywację do nauki języka obcego.

Mamy również nadzieję, że nowo nawiązane znajomości z nauczycielami z innych krajów zaowocują w przyszłości ciekawymi inicjatywami i projektami międzynarodowymi skierowanymi już bezpośrednio do naszych uczniów.

A jako, że wakacje czas urlopu i zasłużonego odpoczynku, łącząc przyjemne z pożytecznym nauczycielom udało się także zobaczyć niektóre atrakcje turystyczne wyspy, tj. stolicę Valettę, dawną stolicę wyspy- Mdinę, słynną Blue Grotto, urokliwy port w Marsaxlokk, wyspę Gozo i Comino z przepiękną Blue Lagoon oraz miejsce gdzie znajdowało się kiedyś Azure Window.

Praktycznej ewaluacji efektów szkolenia dokonają już sami uczniowie, bowiem już od września z nową energią, podwójnym zapałem i głową pełną ciekawych, innowacyjnych pomysłów nasi nauczyciele ruszą do pracy!

 

Ewelina Domarecka-Wilk

(nauczyciel j. angielskiego; koordynator projektu Erasmus+)

 

Więcej zdjęć w galerii 

idź na początek

---------------------------------------------------------------------

 

 

 

WARSZTATY W DUBLINIE

 

Lipiec. Wakacje ruszyły pełną parą. Jednak nie dla wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach był to czas odpoczynku i błogiego lenistwa. W ramach projektu Erasmus+ sześcioosobowa grupa nauczycieli o różnych specjalnościach – poloniści, angliści, matematycy i przyrodnicy: Ilona Lemiesz, Aldona Skrzyszowska, Irena Szramowska, Danuta Mandrysz, Barbara Pawłowicz i Ewelina Domarecka – Wilk, wyjechała do stolicy Irlandii, by w dniach 11.07.17 - 21.07.17 uczestniczyć w warsztatach językowo-metodycznych „English for teachers”. W trakcie kursu podnosili oni swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania placówką, metodyki i warsztatu pracy.

Przygotowania do tego wyjazdu i praca nad projektem trwały przez cały rok szkolny 2016/17. W tym czasie nauczyciele doskonalili swoje umiejętności językowe i realizowali wspólnie z uczniami kilka projektów edukacyjnych, m.in. Dzień Maltański, czy Dzień Irlandzki, kiedy to szkoła „zamieniła się” w „Szmaragdową Wyspę”. Dzięki tym inicjatywom cała społeczność szkolna poszerzyła swoją wiedzę o wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

W trakcie pobytu w Dublinie nauczyciele uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na słynnym Uniwersytecie Trinity College. Codziennie, przez osiem godzin, doskonalili swój warsztat pracy w międzynarodowych grupach (w kursie wzięli udział nauczyciele z 16 krajów UE). Czas spędzony w Dublinie pozwolił na wymianę doświadczeń zawodowych i pracę zespołową z osobami z innych krajów. Dzięki czynnemu udziałowi w różnego rodzaju zajęciach warsztatowych nauczyciele poznali nowe, aktywizujące metody pracy z uczniem, rozwinęli także swoje umiejętności interpersonalne. Poznali takie aspekty życia Irlandczyków, jak: sztuka, muzyka, taniec, literatura czy sport.

Zdobyta na warsztatach wiedza, nowe doświadczenia i nowatorskie metody pracy zostaną wykorzystane podczas zajęć z uczniami już od września.

Pobyt w Irlandii pozwolił  na nawiązanie kontaktów ze szkołami z innych krajów UE (Finlandia, Rumunia, Hiszpania, Włochy, Niemcy), co ułatwi realizację międzynarodowych projektów e- Twinning, dzięki czemu uczniowie będą mogli w dalszym ciągu poszerzać swoją wiedzę o innych krajach europejskich, a opracowane przez uczestniczki kursu innowacje pedagogiczne, zaangażują uczniów z różnych poziomów edukacyjnych. Takie działania na pewno wpłyną na dalsze podnoszenie jakości pracy szkoły i efektywność działania placówki.

Kurs zakończył się uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji i zdobyciem międzynarodowego certyfikatu English Matters „English for teachers”.

 

Uroczyste wręczenie certyfikatów dn. 12.10.2017r. na miejskiej uroczystości RCK z władzami miasta Rydułtowy.

Certyfikaty English Matters „English for teachers”.

Więcej zdjęć w naszej galerii.

Barbara Pawłowicz

 

 

idź na początek

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wizyta nauczycielek z Irlandii

 

W dniach 16-19.02. 2017r. gościliśmy w szkole trzy nauczycielki z zaprzyjaźnionej szkoły w Armagh z Irlandii (pp. Donna Carolan, Sinead McGleenon).

W programie:

  • spotkanie z nauczycielami i radą rodziców,
  • zwiedzanie i zajęcia w szkole,
  • dzielenie się wiedza i doświadczeniem,
  • kultura, kuchnia i tradycje Irlandii i Polski,
  • zorganizowanie wycieczki do Oświęcimia i Krakowa

 

 

idź na początek

 

 

PROMOCJA PROJEKTU

NOWINY WODZISŁAWSKIE:

KLUKA:

 

30 listopada 2017r. w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli j. angielskiego Szkół Podstawowych Miasta Rydułtowy.

Lekcja przeprowadzona została w oparciu o metody aktywne poznane podczas kursów metodycznych w Dublinie oraz na Malcie, w ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową   nr 1 im. K. Miarki w Rydułtowach projektu Erasmus+ AK1

„Dobra komunikacja- lepsza edukacja”

Lekcję w grupie chłopców klasy V d poprowadziła Ewelina Domarecka-Wilk- nauczyciel j. angielskiego, koordynator projektu Erasmus+.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

O „Jedynce” w San Fernando…

O tym, że o naszej szkole było już głośno w wielu częściach Europy wiadomo od dawna.

Tym razem przyszła kolej na San Fernando- urocze miasteczko na południu Hiszpanii, gdzie znajduje się katolicka szkoła podstawowa Nuestra Senora del Carmen F.E.A.

Nie przez przypadek nauczyciele z naszej szkoły (pani dyrektor  Ilona Lemiesz, pani wicedyrektor Aldona Skrzyszowska i pani Ewelina Domarecka-Wilk- nauczyciel j. angielskiego) wybrali się w pierwszej połowie stycznia 2018r. właśnie tam. Wizyta to element realizowanego przez SP1 Rydułtowy projektu ERASMUS+, AK1 - MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ „Dobra komunikacja- lepsza edukacja”.  Wyjazd stanowił formę tzw. „Job shadowing”, który polega na obserwowaniu pracy nauczycieli i kadry zarządzającej  w szkole partnerskiej.

Hiszpańska podstawówka to placówka bardzo nowoczesna, świetnie wyposażona i bardzo dobrze zarządzana. Jako, że jest to szkoła bilingwalna każdy nauczyciel musi znać język angielski min. na poziomie średniozaawansowanym. Min. 30% każdej lekcji prowadzone jest w j. angielskim. Lekcje odbywają się codziennie od 9 do 14 w klasach młodszych, klasy starsze rozpoczynają zajęcia o 8 i kończą o 14. Nie ma przerw między lekcjami, poza jedną półgodzinną przeznaczoną na posiłek. Uczniowie uczą się w jednej klasie, chyba że mają lekcje wychowania fizycznego wtedy przechodzą na boisko bądź salę gimnastyczną.  Wszystkie zajęcia pozalekcyjne są dodatkowo płatne, prowadzone przez zewnętrzne firmy. Oprócz tradycyjnych przedmiotów nauczania uczniowie w programie mają zajęcia z medytacji, jogi oraz tai chi.        

A jaki jest hiszpański sposób na ciężkie tornistry? – chromebooki! Każdy uczeń wyposażony jest w laptop, w którym znajdują się wszystkie podręczniki z ćwiczeniami.

Co ciekawe, od kilku lat szkoła pracuje wyłącznie na metodzie pracy zespołowej. Dzieci pracują w grupach, gdzie każdy ma przydzielone konkretne zadania. Każdy jest równie ważny, każdy każdemu pomaga. Dzieci od najmłodszych lat uczą się współodpowiedzialności, bez niezdrowej rywalizacji. Efekt?-  uczestnicząc w zajęciach w szkole w San Fernendo odnosi się wrażenie, że problemy z dyscypliną tam po prostu nie istnieją.

Co jeszcze wyróżnia naszych hiszpańskich kolegów? Brak telefonów komórkowych i piękne mundurki. Wszyscy uczniowie są ubrani jednakowo, z dbałością o wszystkie detale: począwszy od wstążek i spinek do włosów u dziewczynek skończywszy na skarpetkach u chłopców.

Dużo można by pisać, ale fakt faktem doświadczenie jest jak zawsze bezcenne. Nowe pomysły na zmiany. Weryfikacja własnego warsztatu pracy i nowa przyjaźń, która może być początkiem zmian tylko na lepsze.                                                                                                                             

Ewelina Domarecka-Wilk  

(koordynator projektu Erasmus +)   

 

 

 

Dzielenie się wiedzą

1. Innowacja pedagogiczna z matematyki "  „Matematyka z angielskim słownictwem - nauka przez zabawę.”  innowacja__matematyka.doc

 

idź na początek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenius 2013-2015

COMENIUS

W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła została zaakceptowana do udziału w programie Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. W ramach programu szkoła będzie współpracowała ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Łotwy. Temat projektu to WSPANIAŁE PORY ROKU. Projekt dotyczy zwyczajów i tradycji związanych ze zmieniającymi się porami roku i będzie trwał od września 2013 r. do czerwca 2015 r. W czasie trwania projektu zadaniem szkoły będzie przybliżenie uczniom, nauczycielom i rodzicom tradycji i zwyczajów związanych z porami roku w krajach partnerskich oraz zapoznanie naszych partnerów z polskimi zwyczajami. Pod koniec pierwszego roku projektu, w czerwcu  2014, przewidziana jest wizyta wszystkich partnerów w naszej szkole. Projekt ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i nauczyciele z różnych państw członkowskich. Na udział w projekcie szkoła dostała dofinansowanie w kwocie €20 000.

idź na początek

Jak do nas dojechać