Nawigacja

KONKURSY

Język polski

 

Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego - http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/11/Regulamin_Konkursu_Powiatowego_dla_SP_-j%C4%99zyk_polski_2019.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------
XVIII Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży
 „Złoty Wawrzyn” 2019   http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/11/Z%C5%82oty-Wawrzyn-wniosek-z-regulaminem-2019.pdf

-------------------------------------------

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:

1) etap szkolny –  5.11.2018r.

2) etap rejonowy – 14.01.2019r.

3) etap wojewódzki – 26.02.2019r.

 WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/-

Jak do nas dojechać